Kontakt

Kosmetický salon  U Anděla
Svobody 12
35002 Cheb

Objednávky na tel.: 775725799

E-mail: ferlingova@seznam.cz

IČ:  12398969

Pracovní doba:

Po- Pá     10 - 19 hod.  na objednání

Parkování:
Možnost parkování ve dvoře Obrněné brigády za naším domem. 
Vjezd z ulice Obrněné brigády vpravo těsně před budovou soiální správy OSSZ.
Využijte parkovací box č.7 po vyzvednutí parkovací karty u nás na recepci.

 www.facebook.com/Kosmetick%C3%BD-salon-U-And%C4%9Bla-Institut-Sothys-137948456926703/

https://www.instagram.com/kosmetickysalonuandela/

 

 


Kontaktujte nás


Zpracování osobních údajů

V kosmetickém salonu U Anděla provozovaném pod obchodním jménem: Jaroslava Pokorná, IČ: 12398969, se sídlem Svobody 542/12, 350 02 Cheb, klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů při jejich zpracování.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Salon paní Pokorné zpracovává jako Správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, tyto údaje:

Osobní údaje poskytnuté při registraci klientek do Věrnostního programu v Beauty

kartě (Zákaznická karta) uchová na základě podepsaného Souhlasu a bude kontaktovat za účelem objednání návštěv v kosmetickém salonu, blahopřání k narozeninám, pozvání na akce uvedení novinek a upozornění na dosažení úrovně pro získání dárkového voucheru a to po dobu 5 let. Ukládá v uzamčené skříni.

A dále osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr informací o základech péče o pleť na našem webu Kosmetický salon U Anděla ve formuláři nazvaném Recept na krásu, a to v rozsahu e-mail, uchovává na základě Souhlasu a bude je kontaktovat pouze za účelem, pro který se registrovali. Odhlásit od odběru emailů se mohou kdykoliv odpovědí na email jakoukoliv formulací-nechci již odebírat, odhlašuji odběr. Upozornění na tuto možnost bude v každém e-mailu zaslaném salonem. Jejich osobní údaje bude uchovávat po dobu 5 let.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které vyplnily kontaktní formulář nazvaný Kontaktujte nás, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, uchováváme na základě Oprávněného zájmu a budeme je kontaktovat pouze za účelem pro který nás kontaktovali. Odhlásit z odběru emailů se mohou kdykoliv odpovědí na email jakoukoliv formulací-nechci již odebírat, odhlašuji odběr. Upozornění na tuto možnost bude v každém e-mailu zaslaném salonem. Jejich osobní údaje bude uchovávat po dobu 5 let.

Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací, vyřízení reklamací a vyřízení požadavků adresovaných kosmetickému salonu U Anděla Jaroslava Pokorná bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů paní Jaroslavy Pokorné). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti bychom nebyli schopni dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bez souhlasové zpracování.

Cookie soubory používá Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné pro zlepšení uživatelského zážitku webových stránek, vyhodnocování návštěvnosti a optimalizaci marketingu. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se

shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění cookies naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné následující služby: Google Analytics, Google. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné používá Seznam – provozováno společností Seznam, a.s., sídlo Radlická 3294/10 Praha 5.

Na akcích, které pořádá Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné, pořizuje fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

· Poskytovatel softwaru je Microsoft office.

· Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné nevyužívá.

Pokud jste se u nás neregistrovali a neposkytli nám vaše údaje, můžeme vás kontaktovat pouze na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

Máte právo:

· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

· požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

· v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

· pro zabezpečení serverů využíváme víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port,

· mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů,

· přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze přes heslo a osobní účet,

· pravidelně provádíme aktualizace,

Čestné prohlášení uživatele jako správce osobních údajů

Kosmetický salon U Anděla provozovaný pod obchodním jménem Jaroslava Pokorná, prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

· zpracovává osobní údaje svých klientů pouze na základě zákonného právního titulu (vyjádření svobodného a dobrovolného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy – spolupracující partneři, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, z oprávněného důvodu, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů),

· neukládá citlivé osobní údaje, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,

· splňuje informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů,

· plní veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,

· zavazuje se provést jakékoliv změny v evidenci osobních údajů ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí informace o změně.

Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Kosmetický salon paní Jaroslavy Pokorné, IČ: 12398969, se sídlem Svobody 542/12, 350 02 Cheb nebo emailem na: ferlingova@seznam.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 25.5.2018.


Kontakt

Kosmetický salon U Anděla

Svobody 12 ,Cheb 35002

775 725 799


Novinky

03.06.2024 22:07

Kabelka Sothys Paris

Volnočasové kabelky Sothys Paris jsou každoročně hitem léta. Ta letošní perfektně drží tvar,...

Celý článek

—————

Všechny články

—————